pROWADZENI OBRAZAMI

Konferencja naukowa

Edycje

15-16 marca 2018

Portale społecznościowe tworzą wyobrażenia o codzienności również lub być może przede wszystkim dzięki obrazom. Obecnie zdecydowana większość postów zawiera zdjęcia lub filmy. Jaki mają one wpływ na wrażenia odbiorców i wyobrażenia dotyczące życia ich autorów? Czy inaczej odbieramy posty znajomych i nieznajomych? Jak na nie reagujemy? Jaka jest relacja między postami a rzeczywistością? Czy „zwykły dzień” uległ zmianie wraz ze wzrostem popularności mediów społecznościowych? Kiedy, jak i dlaczego rutyna dnia codziennego staje się źródłem dochodu, prestiżu i sławy? 

16-17 marca 2017

Obrazy są wszędzie – to podziwiamy na pocztówkach krajobraz, wystrój wnętrza ulubionej restauracji, sposób zapakowania gwiazdkowego prezentu… Zachęcamy do spojrzenia na wizualność z rozmaitych perspektyw i podejmowania zróżnicowanych zagadnień: od wizualności rozumianej jako argument skłaniający do podjęcia decyzji, poprzez wizualną symbolikę relacji, sposoby wywierania wpływu za pośrednictwem emocji, regulację zachowań z wykorzystaniem obrazów, aż po ich wykorzystanie w celu propagowania wiedzy.

buildings-1209690