pROWADZENI OBRAZAMI

Konferencja naukowa

Edycje

16-17 marca 2017

Obrazy są wszędzie – to podziwiamy na pocztówkach krajobraz, wystrój wnętrza ulubionej restauracji, sposób zapakowania gwiazdkowego prezentu… Zachęcamy do spojrzenia na wizualność z rozmaitych perspektyw i podejmowania zróżnicowanych zagadnień: od wizualności rozumianej jako argument skłaniający do podjęcia decyzji, poprzez wizualną symbolikę relacji, sposoby wywierania wpływu za pośrednictwem emocji, regulację zachowań z wykorzystaniem obrazów, aż po ich wykorzystanie w celu propagowania wiedzy.

buildings-1209690