Dziękujemy za zgłoszenia

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za tak liczne zgłoszenia. Do połowy lutego powiadomimy Prelegentów o wyborze zaproponowanych przez nich referatów. Wraz z wiadomością otrzymacie Państwo dane niezbędne do uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Opłaty konferencyjne należy uregulować do końca lutego. Niedotrzymanie terminu skutkować będzie nieuwzględnieniem wystąpienia w programie konferencji.

Program konferencji zostanie przedstawiony 5-go lutego.