Zachęcamy do udziału w konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Czy obrazy rządzą ludźmi?”

Pytanie, które stawiamy w tytule konferencji, adresujemy do wszystkich, którzy na co dzień przekonują poprzez obrazy lub badają tego typu przekazy. Większość otaczających nas komunikatów wizualnych ma charakter perswazyjny, niezależnie od tego, czy ich nadawcami są instytucje (jak w przypadku reklamowych billboardów), czy osoby prywatne, które wprawdzie nie chcą nam niczego sprzedawać, ale przekonują nas, np. przez zdjęcia na Facebooku, że warto się nimi interesować. Nasze codzienne doświadczenie składa się w dużej mierze z tego, co możemy zaobserwować. Patrzenie jest czynnością społeczną, nasze postrzeganie świata zależy od wizualnych nawyków, które podpowiadają nam, jak oceniać i interpretować to, co widzimy.

Nauka, media, polityka, edukacja, kultura popularna – to przestrzenie, w których obraz jest narzędziem wpływu społecznego. Świat, który jest oglądany, fotografowany, rysowany i na inne sposoby przedstawiany wizualnie, jest innym światem niż ten, który jest opisywany za pomocą słów lub liczb.

Przekonanie o wizualności współczesnej kultury jest dziś powszechne. Fascynacja obrazem przeplata się jednak z lękiem przed siłą jego oddziaływania. Dlatego zapraszamy do refleksji nad miejscem obrazów w naszym codziennym życiu i siłą ich oddziaływania na nasze emocje, decyzje i postawy.

Proponujemy dyskusję wokół trzech głównych wątków tematycznych:

 • Czym są obrazy, z jakimi stykamy się w życiu społecznym, jak możemy je definiować
 • Przykłady sytuacji, w których przedstawienia wizualne wpływają na działania społeczne
 • Perspektywy teoretyczne i metodologiczne w badaniu perswazji wizualnej

Proponowane tematy:

 • Obrazowe pułapki umysłu – w jaki sposób postrzegamy obrazy, jak wpływa to na decyzje, jakie podejmujemy?
 • Środki wizualne jako nośniki perswazji – czy wizualna forma prezentacji treści może wpłynąć na jej interpretację? Jaką rolę odgrywają obrazy w procesie upowszechniania wiedzy?
 • W jaki sposób aranżacja przestrzeni skłania nas do określonych zachowań?
 • Media wizualne – obrazy jako źródło wiedzy o świecie
 • Wizualne kreowanie wizerunku – w polityce, biznesie, w mediach tradycyjnych i społecznościowych
 • Miejsce obrazów w debacie publicznej: obrazy jako nośniki ideologii, ramowanie za pomocą zdjęć, wizualne argumenty w debacie publicznej
 • Rola materiałów wizualnych w kampaniach społecznych i politycznych
 • Wizualne stereotypy jako narzędzie reklamy i marketingu

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiady.

Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2017 roku.

Ważne daty:
31 stycznia – termin nadsyłania zgłoszeń
15 lutego – informacja o przyjęciu referatu
28 lutego – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
5 marca – publikacja programu konferencji
16-17 marca – konferencja